kedai rahim khalid.jpeg

ABD RAHIM BIN KHALID

OLIVE HOUSE SUNNAH FOOD RAHIM KHALID

172A, KM 10.2, JALAN PUTRA, ALOR JANGGUS, 06250 ALOR SETAR

013-4326457