isham.jpeg

MOHD ISHAM BIN RAZALI

OLIVE HOUSE GUAR CHEMPEDAK

100 C JALAN RAYA GUAR CHEMPEDAK,

08800 GUAR CHEMPEDAK KEDAH

011-19511599