khairi.jpeg

NOORUL AISYAH BINTI MD SUHAIMI

PUSAT PENGUMPULAN HASIL LADANG BANGUNAN IADA (PPHL) PERTUBUHAN PELADANG KAWADAN KAMPONG PELET, 14400 KUBANG SEMANG

017-4170467